De Lions

LIONS is een  internationale organisatie met clubs over de gehele wereld, waaronder Lions Heerenveen 2.0 i.o. in Heerenveen. LIONS staat voor Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.
 
Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap. Lions helpen: het motto is WE SERVE.
 
De Lionsorganisatie: Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions. Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. Lionsvisie: “To be the global leader in community and humanitarian service”. Lionsmissie: “To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lionsclubs”.

Kijk voor meer info op www.lions.nl