Lions Heerenveen 2.0

Lions Heerenveen 2.0 is de 2e Lionsclub in Heerenveen sinds haar oprichting op 21 januari 2014 en definitieve charter op 16 april 2021. Deze club onderscheidt zich door haar samenstelling: Wij zijn een gevarieerde club van denkers en doeners, van jong en meer ervaren, van man en vrouw. Wat ons bindt is dat we enthousiaste, ondernemende mensen zijn met een intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor anderen. Wij richten ons hierbij vooral op doelen ‘dichtbij huis’. We willen hiervoor graag het verschil maken.

Lions Heerenveen 2.0 zet zich als team graag in voor doelen / mensen / partijen, die vanuit een sociaal maatschappelijke betrokkenheid iets willen bereiken, dat zonder onze inzet niet mogelijk is.
 
Onze visie is dat onze club in de regio wordt gezien als een belangrijke partner die haar omgeving / netwerk duurzaam meekrijgt om een (maatschappelijk) doel te bereiken en daarin zichtbaar is. Wij krijgen daar energie van, omdat we onszelf daarmee ook ontwikkelen. We leren van elkaar, inspireren elkaar en hebben veel plezier. Zo komen we ook persoonlijk tot groei en bloei.
 
Zo zijn we samen met Vrienden van Talant de oprichters van het Special Sporters Fonds Fryslân en hebben we enkele jaren deelgenomen in het bestuur van dit fonds. Daarnaast zijn we initiatiefnemers van het Heerengracht Concert in Heerenveen. Inmiddels hebben we vele activiteiten ondernomen, waarin we iets voor een ander hebben betekend.